Overnatting

Flotte og moderne rom bygget i 2017. Alle rom har to senger og en lenestol som kan gjøres om til seng. Rommen er velutstyrte med kjøle-og fryseskap, TV, vannkoker og stort bad med dusj. Rommene er selvbetjente og uten resepsjon. Ved bestilling av rom får du tilsendt en nøkkelkode på SMS og epost. Frokost er inkludert i overnatting.
BETINGELSER FOR RESERVASJONER
RESERVASJON

Beboer må være over 18 år (gjelder ikke når barn reiser med voksne). 

AVTALENS GYLDIGHET

De avtalte fra-til datoer og priser er bindende for begge parter.

Innsjekking kan tidligst finne sted kl. 15 på avtalt startdato for bruksperioden. Utsjekking må finne sted innen kl. 11. Rommet kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med overnattingstedet. 

Kunden plikter å ivareta overnattingsrommet og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og i alminnelig god stand. 

AVBESTILLING

Alle avbestillinger og endringer på en reservasjon skal sendes skriftlig til post@fjellfolketshus.no for å regnes som gyldige. Egne betingelser gjelder for reservasjon hos 3. parts leverandør som for eksempel booking.com og Expedia.

Avbestilling og endring av opphold 2 døgn eller etter avtale.
Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet – 100% av oppholdet

MISLIGHOLD

Dersom kunden påfører rommet skade, vil overnattingstedet utbedre forholdet til kundens kostnad. 

Dyrehold er ikke tillatt på rommene uten avtale med overnattingssted. 

Ved utsjekk skal rommene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.

TERMS AND CONDITIONS FOR RESERVATIONS
RESERVATIONS

The guest must be over 18 years of age. (Does not apply when staying with adults)

THE VALIDITY OF THE AGREEMENT

The agreed-upon dates and prices are binding on both parties. 

 

CUSTOMER DISPOSAL OF ACCOMMODATION ROOM


Check-in can take place no earlier than 3 PM on the agreed start date of the period of staying.

Check-out must take place by 11 AM. The room cannot be used beyond this time unless otherwise is agreed with the accommodation. 

 

The customer is obliged to look after the room and common areas with due care and in good condition

 

The customer must also act in accordance with the rules of the house order that apply at all times

CANCELLATION

All cancellations and changes to reservation must be sent in writing to post@fjellfolketshus.no in order to be considered valid. Terms and conditions apply to reservations with a third-party provider such as booking.com and Expedia.

Cancellation and change of stay 2 days:

 In case of unannounced absence, the booking is charged in full – 100% of the stay.
 

IN FAILURE TO COMPLY


If the customer damages the room, the accommodation will improve the relationship with the customer’s cost. 

 

Pets are not allowed in the rooms without an agreement.

Upon check-out, the rooms must be handed over well maintained. Negligent use that requires extra cleaning (possibly cleaning) will be charged the on the customers behalf.

Der inne på vide vidder
eg andar i djupe drag
mens heiloen vemodig varslar
ein gryande sommardag

- Finn Sandum

Kontaktinformasjon

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt hvis du lurer på noe angående overnatting eller booking.