Bedrifter

Hos Fjellfolkets Hus er det flere fine kontorlokaler, og mulighet for leie av møterom.

Moderne kontorlokaler
Kontakt oss for å leie kontor
Kontakt
Velutstyrte møterom
Kontakt oss for booking av møterom
Book møterom
Konferanse og møterom
Romslig og moderne konferanserom
Kontakt
Previous
Next

Helgeland Museum

Avd. Hattfjelldal

Helgeland Museum skal formidle Helgelands natur- og kulturhistorie. Vår mål er å gi økt kunnskap om sammenhengene mellom fortid, nåtid og framtid. 

Kontakt

 

Anders L. Følling

Tlf: 930 94 638 / 75 18 48 22
E-post: anfo@helmus.no / hattfjelldal@helmus.no

Hjemmeside

Se vår Facebook-side her: facebook.com/HelgelandmuseumHattfjelldal

Vefsna Regionalpark

Store naturområder av nasjonal og internasjonal verdi, og beretningene om  bosetting og levevilkår her i dette «tre kulturers landskap.» 

Kontakt

Skogpådriveren

På Helgeland

Skogpådriveren på Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana Kommune. Prosjektets målsetning er å gi en økning i aktiviteten og investeringsnivået i skogbruket i de 5 kommunene.

Kontakt

 

Svein Yngve Hegland
Skogpådriveren på Helgeland

Tlf: (+47) 480 70 980
E-post: svein.yngve.hegland@hattfjelldal.kommune.no

Hjemmeside

Se vår Facebook-side her: facebook.com/HelgelandsSkogpaadriver

Hattfjelldal Vekst

Hattfjelldal Vekst skal hjelpe lokale næringsaktører og gründere til økt vekst.

• Etablere vekstkraftige bedrifter gjennom nettverksbygging.
• Videreutvikle lokale og regionale bedrifter.
• Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen.

Kontakt

ALLSKOG omsetter 1 million m³ tømmer fra skogen. Vi har 70 prosent av markedsandelen i våre områder fra Møre og Romsdal til og med tidligere Troms fylke. Vi har ca. entreprenører bestående av 40 hogstlag med nesten 150 maskinførere som hogger tømmer på kontrakt for oss. I 2019 leverte våre ca. 2.200 skogeiere 1 million m³ med tømmer til regional industri.

Kontakt

Skogbruksleder

Erlend Krutnes

Tlf: (+47) 977 84 891
E-post: erlend.krutnes@allskog.no

Hjemmeside

Fjelltjenestens kjernevirksomhet
Registreringsarbeid og datainnsamling blant annet av jerv, fjellrev og kongeørn
Naturoppsyn i blant annet nasjonalparker i Nordland og Troms
Jakt- og fiskeoppsyn, motorferdseloppsyn
Eiendomstilsyn og tilsyn i verneområder
Drift og vedlikehold av friluftsanlegg og Statskogs åpne buer og koier
Tilretteleggingsarbeid for friluftsliv
Informasjon og naturveiledning
En slik bred portefølje av oppgaver gir effektive arbeidsdager med kostnadseffektiv drift, god utnyttelse av ressurser og redusert belastning på miljøet.

Kontakt

Utmarkskonsulent

Gjøran Stenberg

Tlf: (+47) 905 07 841
E-post: gjs@statskog.no

Hjemmeside

Kontakt

Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal
+47 948 26 838
post@fjellfolketshus.no