Bedrifter

Hos Fjellfolkets Hus er det flere fine kontorlokaler, og mulighet for leie av møterom.

Moderne kontorlokaler
Kontakt oss for å leie kontor
Kontakt
Velutstyrte møterom
Kontakt oss for booking av møterom
Book møterom
Konferanse og møterom
Romslig og moderne konferanserom
Kontakt
Previous
Next

Helgeland Museum

Avd. Hattfjelldal

Helgeland Museum skal formidle Helgelands natur- og kulturhistorie. Vår mål er å gi økt kunnskap om sammenhengene mellom fortid, nåtid og framtid. 

Kontakt

 

Anders L. Følling

Tlf: 930 94 638 / 75 18 48 22
E-post: anfo@helmus.no / hattfjelldal@helmus.no

Hjemmeside

Se vår Facebook-side her: facebook.com/HelgelandmuseumHattfjelldal

Vefsna Regionalpark

Store naturområder av nasjonal og internasjonal verdi, og beretningene om  bosetting og levevilkår her i dette «tre kulturers landskap» 

Kontakt

Skogpådriveren

På Helgeland

Skogpådriveren på Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana Kommune. Prosjektets målsetning er å gi en økning i aktiviteten og investeringsnivået i skogbruket i de 5 kommunene.

Kontakt

 

Svein Yngve Hegland
Skogpådriveren på Helgeland

Tlf: (+47) 480 70 980
E-post: svein.yngve.hegland@hattfjelldal.kommune.no

Hjemmeside

Se vår Facebook-side her: facebook.com/HelgelandsSkogpaadriver

Hattfjelldal Vekst

Hattfjelldal Vekst skal hjelpe lokale næringsaktører og gründere til økt vekst.

• Etablere vekstkraftige bedrifter gjennom nettverksbygging.
• Videreutvikle lokale og regionale bedrifter.
• Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen.

Kontakt

Kontakt

Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal
+47 48 40 49 93
post@fjellfolketshus.no