fjellfolketshus_bedrifter1
Diverse leietakere (med link til nettsider)
Bedrifter i Fjellfolkets Hus

På bygget finner du flere bedrifter som leier moderne lokaler og kontor.

Helgeland Museum, Helgeland Sparebank, Vefsna Regionalpark, Allskog, Statskog, Skogpådriveren for Helgeland, Hattfjelldal Vekst, VÆXT, Fjellstuo – Mat/Overnatting og Helgelandssykehuset avd. Hattfjelldal.

Kontaktinformasjon

Fjellfolkets Hus - Daglig Leder

Asgeir Almås 
Tlf: 976 60 466
E-post:
asgeir.almaas@fjellfolketshus.no / asgeir.almaas@icloud.com